OPEN DAILY
TUESDAY TO FRIDAY
11:00 AM TO 3:00 PM


ANY ENQUIRIES?
NICO@NIKO-NIKO.BE

ORDER
+32 472 70 13 38
NICO@NIKO-NIKO.BE

104, CH. D’ALSEMBERG
1060 ST-GILLES